Akcja "Masz Głos" | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Akcja "Masz Głos"

29 sierpnia 2016
Zdjęcie 1

Masz Głos to ogólnopolska akcja wspierająca mieszkańców i mieszkanki z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. Mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co dzieje się wokół nich, bo samorząd to nie tylko władze, lecz wszyscy mieszkańcy i mieszkanki. Od 2002 roku udział w akcji wzięło ponad 1800 grup, organizacji i instytucji z prawie 1000 gmin w całej Polsce.

W zeszłym roku uczestnicy Akcji odnawiali miejskie plaże, ożywiali biblioteki, organizowali warsztaty pisania projektów i sąsiedzkie festyny. Współpracowali też z władzami przy wprowadzaniu i realizacji budżetów obywatelskich, przyjmowaniu uchwał o inicjatywie lokalnej czy organizacji konsultacji społecznych.

Co uczestnikom daje udział w akcji Masz Głos?

· Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, np. w planowaniu i realizacji działań

· Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach
(np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej)

· Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski

· Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach
z mieszkańcami i władzami oraz w kontaktach z mediami

· Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne

· Szansę na zdobycie minigrantu

· Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd wspólnie z władzami lokalnymi i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie

Co władzom daje udział mieszkańców w akcji Masz Głos?

· Rozwój gminy płynący z merytorycznego i organizacyjnego wsparcia organizacji, grup i instytucji biorących udział w akcji

· Budowanie pozytywnych relacji władz z mieszkańcami

· Pomoc w promocji wspólnych działań władz i mieszkańców w mediach lokalnych i ogólnopolskich

· Kontakty z gminami z całej Polski

· Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd wspólnie z mieszkańcami i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne, we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny. Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się pod linkiem: www.maszglos.pl/dolacz-do-akcji/.

Już we wrześniu wszystkich chętnych organizatorzy zapraszają na pierwsze szkolenia. Szkolenia są ogólnodostępne i bezpłatne – aby wziąć w nich udział nie trzeba dołączać do akcji! Zorganizowanych zostanie aż 16 szkoleń – w każdym województwie. Zapisy na szkolenia pod linkiem http://bit.ly/2blcfHn.

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2016/2017: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

Więcej informacji na stronie: www.maszglos.pl