Informacja - sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Informacja - sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny

25 maja 2017
Zdjęcie 1
Informujemy o możliwości przekazywania na rzecz Fundacji im. Adama Worwy z siedzibą w Nowym Targu Aleja Tysiąclecia 44, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w celu ponownego jego zagospodarowania przez Fundację. Darczyńca powinien posiadać tytuł prawny do rozporządzania przedmiotem darowizny sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, który jest wolny od wad prawnych i fizycznych.