Konkurs „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’ 2016” | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Konkurs „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’ 2016”

20 czerwca 2017
Zdjęcie 1

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Gminami Województwa Małopolskiego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Krakowie, Kasą Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz instytucjami, z którymi współpracują sołtysi, organizuje konkurs „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’ 2016”.

Tegoroczny konkurs jest kolejną edycją umożliwiającą docenienie pracy sołtysa - okazją do wskazania dobrych wzorców i spotkania się z najbardziej zasłużonymi osobami na wsi w województwie małopolskim. Oceniana będzie działalność sołtysa w różnych płaszczyznach - osiągnięcia inwestycyjne i rzeczowe, współpraca z mieszkańcami i samorządem gminnym, zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury i promocji sołectwa, innowacyjne formy działalności sołtysa, opinia wójta/burmistrza gminy i koła gminnego oraz dodatkowo w tym roku współpraca z KRUS i inicjatywy podejmowane przez sołtysa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sołectwie.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się 12 sierpnia 2017 roku w Radgoszczy (gmina Radgoszcz, powiat dąbrowski), skąd pochodzi ubiegłoroczny Laureat Konkursu - Pan Eugeniusz Stanek. Główna nagroda to kwota 50 000 zł ufundowana przez Województwo Małopolskie będzie przyznana dla sołectwa, z którego zostanie wyłoniony Zwycięzca Konkursu. Ponadto szereg nagród finansowanych przez ARiMR, WUP i KRUS. Organizatorzy serdecznie zapraszają do zgłoszenia kandydatów (termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 lipca br.) oraz zachęcają do dofinansowania konkursu, a w dniu jego rozstrzygnięcia – do wzięcia osobistego udziału wraz ze zgłoszonymi na konkurs sołtysami.