Konkurs „Sukces zaczyna się od stypendium” | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Konkurs „Sukces zaczyna się od stypendium”

5 września 2016
Zdjęcie 1

Fundacja Dobra Sieć zaprasza do udziału w konkursie „Sukces zaczyna się od stypendium”. W Konkursie mogą wziąć udział obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od 15 roku życia, byli i obecni stypendyści programów stypendialnych krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa. Konkurs jest adresowany do stypendystów, którzy brali/biorą udział w programach stypendialnych krajowych i zagranicznych w latach 2013-2016.

Celem Konkursu jest promocja stypendiów rozumianych jako narzędzie rozwoju.

Uczestnicy zgłaszają do Konkursu film lub fotokast (czas trwania - od 60 do 90 sekund, ogólnodostępny, opublikowany w Internecie), ukazujący jakie możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, co osiągnęli dzięki wsparciu stypendialnemu.

Termin zgłoszeń mija 14 października 2016 r. o godzinie 12:00.

W karcie zgłoszenia należy podać link do zamieszczonego w Internecie filmiku/fotokastu.

Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone czytnikami e-booków.

Szczegóły konkursu, w tym kryteria oceny prac można znaleźć regulaminie poniżej oraz na stronie: www.mojestypendium.pl