Konkurs "Znak Dziedzictwa Europejskiego" | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkurs "Znak Dziedzictwa Europejskiego"

19 grudnia 2016
Zdjęcie 1

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o rozpoczęciu krajowego etapu selekcji obiektów ubiegających się o Znak Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017. Wybór projektów nastąpi na podstawie wyników głosowania internetowego, które potrwa do końca grudnia 2016 roku: www.konkursy.mkidn.gov.pl

Spośród obiektów, które otrzymają największe poparcie głosujących, Komitet do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego, powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wskaże dwóch kandydatów, którzy przedstawieni zostaną Komisji Europejskiej, jako laureaci wstępnej selekcji na szczeblu krajowym. Ostateczny wybór zostanie dokonany przez ekspertów na poziomie unijnym.

Znak Dziedzictwa Europejskiego ma na celu wzmocnienie poczucia przynależności do Unii Europejskiej wśród obywateli Unii, zwłaszcza wśród młodzieży, w oparciu o wspólne wartości i elementy historii oraz dziedzictwa kulturowego Europy, a także uznanie różnorodności narodowej i regionalnej oraz wzmocnienie dialogu międzykulturowego. W związku z tym Znak ma służyć podkreśleniu symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii Europejskiej, i nadaniu im odpowiedniej rangi.

Do tej pory z naszego kraju Znak otrzymały 4 obiekty, tj. zabytki związane z Unią Lubelską Polski i Litwy, tekst Konstytucji 3 maja, Stocznia Gdańska oraz w ubiegłym roku cmentarz wojenny w Łużnej z okresu I wojny światowej.

W tym roku została zgłoszona przez samorząd Województwa Małopolskiego kandydatura Uniwersytetu Jagiellońskiego.