Konkursy plastyczne realizowane w ramach projektu pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…” | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkursy plastyczne realizowane w ramach projektu pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”

22 września 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” otrzymało dotację na realizację projektu pn. „W przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości…”. Projekt ten jest częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”.

Jak powszechnie wiadomo, pojęcie patriotyzmu najczęściej wyjaśniane jest jako postawa, którą cechuje umiłowanie oraz oddanie ojczyźnie. Patriotyzm to również szacunek i troska o własną ojczyznę. Każdy kraj jest silny przede wszystkim siłą swych obywateli, zarówno tych młodych, jak i tych starszych. Miłość do ojczyzny pobudza dojrzałą dumę narodową, a ta z kolei mobilizuje do podejmowania osobistego trudu rozwoju samego siebie. Z tego względu ważnym przejawem patriotyzmu jest interesowanie się własną ojczyną, dobra znajomość jej historii, kultury, tradycji i wartości.

11 listopada 2018 roku obchodzone będzie 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym warto, a nawet trzeba podkreślić jak ważne, dla nas Polaków, było to wydarzenie. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Dodatkowo istotne jest upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, a także budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej.

W ramach projektu organizowane są dwa konkursy plastyczne pn. „Współczesny mały i duży Patriota” oraz „Marszałek Piłsudski okiem mieszkańców województwa małopolskiego”. Pierwszy konkurs skierowany zostanie do mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 5-16 lat, drugi zaś do mieszkańców województwa małopolskiego powyżej 16 roku życia bez górnej granicy wieku.

Prace konkursowe należy dostarczyć/wysłać do dnia 31.10.2017 r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora).

Organizatorzy zachęcają wszystkich do śledzenia informacji nt. projektu i w/w konkursów, które umieszczane będą na stronie internetowej: www.rdr.ilimanowa.pl oraz na fanpage na Facebooku.


Poniżej dostępne są regulaminy konkursów: