„Małopolska Trasa Smakoszy” - Certyfikacja Regionalnych Karczm w Małopolsce | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Małopolska Trasa Smakoszy” - Certyfikacja Regionalnych Karczm w Małopolsce

20 października 2015
Zdjęcie 1

Małopolska Organizacja Turystyczna od lat zajmuje się promocją Małopolski „od kuchni” poprzez ukazywanie bogactwa jej smaków i dziedzictwa kulinarnego. To Małopolska Organizacja Turystyczna wydała pierwszy kulinarny przewodnik po Małopolsce zatytułowany: „Małopolska Palce Lizać ” oraz kolejny „Małopolska Trasa Smakoszy”, który skłania do wyruszenia w teren i odkrywania tajników kuchni regionu.

Rozpoczyna się trzecia edycja certyfikacji, która zakończy się przyznawaniem Certyfikatów „Regionalna Karczma Małopolski” na rok 2016.

Projekt „Małopolska Trasa Smakoszy - Certyfikacja Regionalnych Karczm Małopolski jako element podnoszenia jakości usług turystycznych” oraz utworzenie „Małopolskiej Trasy Smakoszy” prowadzony jest przez MOT od 2011 roku i służy identyfikacji obiektów gastronomicznych o najwyższym standardzie i jakości świadczonych usług oraz wzmocnieniu promocji małopolskich produktów tradycyjnych i regionalnych.

Certyfikacja przebiega zgodnie z wytycznymi „Księgi jakości gastronomii regionalnej, czyli o czym karczmarz wiedzieć powinien”. Jest to dokument strategiczny, przyjęty uchwałą Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej,zawierający m.in. następujące treści:

- procedurę i wytyczne certyfikacji obiektów gastronomicznych;

- wymagania, jakie powinny spełniać obiekty gastronomiczne ubiegające się o certyfikację (kryteria certyfikacji);

- kompendium wiedzy o tradycjach karczmarskich w Małopolsce i pożądanych standardach jakości lokali gastronomicznych

- wzór ankiety weryfikacyjnej sprawdzającej spełnienie określonych wymagań

- procedurę kontroli jakości w obiektach gastronomicznych, które uzyskały certyfikat jakości

W czwartym kwartale 2015 roku odbędzie się trzecia edycja certyfikacji. Certyfikaty „Regionalna Karczma Małopolski” przyznawane są dla obiektów gastronomicznych na okres dwóch lat. Członkowie Zespołów Oceniających w 2 osobowych zespołach, legitymujący się stosownym dokumentem wystawionym przez Małopolską Organizację Turystyczną i dysponujący bonem konsumpcyjnym wystawionym przez zgłoszoną karczmę, uprawniającym do jednorazowego spożycia posiłku i napojów (z wyłączeniem napojów alkoholowych) anonimowo odwiedzają karczmy, które dobrowolnie zgłaszają się do procesu certyfikacji. Dla każdego z odwiedzanych obiektów wypełniany jest punktowy formularz ocen, zgodnie z Zasadami Prac Komisji określonymi w „Księdze jakości”.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy, bon konsumpcyjny i „Księga jakości gastronomii regionalnej” dostępne są na stronie internetowej Małopolskiej Organizacji Turystycznej pod adresem: www.mot.krakow.pl