Ostrzeżenie meteorologiczne. | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ostrzeżenie meteorologiczne.

28 lipca 2016
Zdjęcie 1

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 80

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silne burze z gradem/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 08:00 dnia 28.07.2016 do godz. 23:00 dnia 28.07.2016

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Łukasz Harasimowicz

Godzina i data wydania

godz. 05:54 dnia 28.07.2016

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 malopolskie od 08:00/28.07 do 23:00/28.07.2016 deszcz 50 mm, porywy 90 km/h, grad

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.