Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

14 lipca 2016
Zdjęcie 1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że został zatwierdzony Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Program ten stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Przeznaczono na ten cel kwotę 10 000 000,00 zł ze środków wojewódzkiego funduszu.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych. Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości 90% kosztu kwalifikowanego.

 • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
 • Minimalna kwota pożyczki - 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki - 100 000,00 zł.
 • Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.

O terminie ogłoszenia naboru wniosków, który uzależniony jest od zakończenia prac testowych związanych z uruchomieniem interaktywnych formularzy służących do składania wniosków, poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Planowany termin - pierwsza połowa sierpnia 2016 r.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności:

wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna, a także wyliczenie:

 • ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
 • ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
 • ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

Lista audytorów uprawnionych do przeprowadzenia audytu/oceny:

 • Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest złożenie kompletnego wniosku z wszystkimi załącznikami.

Program oraz lista załączników wymaganych do dokonania oceny wniosku znajduję się na stronie: www.wfos.krakow.pl