„Równać Szanse 2016” – Regionalny Konkurs Grantowy | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

„Równać Szanse 2016” – Regionalny Konkurs Grantowy

8 września 2016
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego. W konkursie o dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 roku i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 roku mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których zamierzeniem ma być rozwój u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miast i wsi do 20 tysięcy mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Termin składania wniosków: do 25 października 2016 roku, do godziny 12:00.

Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz formularz wniosku dostępne są poniżej.

Więcej informacji oraz elektroniczny system naboru wniosków znajduje się stronie: www.rownacszasne.pl i www.fundacjasmk.pl