Wolne miejsca na kierunkach: farmacja, higienistka stomatologiczna, kosmetyka w Venulecie | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wolne miejsca na kierunkach: farmacja, higienistka stomatologiczna, kosmetyka w Venulecie

24 sierpnia 2016
Zdjęcie 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. prof. Venuleta w Nowym Targu informuje, o wolnych miejscach na kierunkach: farmacja, higienistka stomatologiczna, kosmetyka.

Placówka ta, jest jedyną na południe od Krakowa, która w 2-letnim cyklu kształci techników farmacji, uzyskujących kwalifikację zawodową: „sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi”, potwierdzoną egzaminem i dyplomem.

Farmacja co prawda uważana jest za zawód dla kobiet, ale ostatnio coraz częściej wybierają go i mężczyźni. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jest bardzo wysoka – przekracza 95 procent. Absolwenci kończący dwuletnią edukację, łatwo znajdują zatrudnienie w aptekach, a także w hurtowniach farmaceutycznych, sklepach zielarsko-medycznych, aptekach szpitalnych czy w punktach aptecznych, których coraz więcej powstaje na wsiach.

Od kilku lat w Szkołach im. Venuleta kształcą się wciąż poszukiwane na rynku pracy higienistki stomatologiczne.

To one tworzą średni personel medyczny, który jest niezbędny w niemal każdym profesjonalnym gabinecie dentystycznym. Pod nadzorem lekarza prowadzą działalność higieniczno-profilaktyczną, polegająca m.in. na: określaniu roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów, prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej, czynne asystowanie w zabiegach ortodontycznych oraz wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie lekarza dentysty.

Szkoła dysponuje znakomicie wyposażonymi pracowniami. Ma też podpisane umowy z zakładami opieki zdrowotnej, co umożliwia odbycie praktyk zawodowych przez słuchaczy. Dysponuje również wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycieli zawodu.

Są jeszcze wolne miejsca na popularnym kierunku technik usług kosmetycznych.

W dwuletnim cyklu Szkoła umożliwia zdobycie zawodu, poszerzonego o dwie potwierdzone certyfikatem kwalifikacje: wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, szyi i dekoltu oraz wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.

Pracownia kosmetyczna jest doskonale wyposażona. Dobra kadra i taka baza, to gwarancja zadowolenia przyszłych klientek zakładów kosmetycznych, bo absolwentki Szkoły z powodzeniem będą mogły uruchamiać własną działalność.

Dodatkowo w programie na wszystkich kierunkach przewidziany jest język obcy zawodowy, zwiększający szanse podjęcia pracy również za granicą!

Szkoła przyjmuje absolwentów liceów i techników – ukończenie edukacji na tym etapie jest jedynym warunkiem stawianym kandydatom. Świadectwo maturalne nie jest wymagane.