"Małopolskie Remizy 2013" | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

"Małopolskie Remizy 2013"

9 października 2013

7 października 2013r. o godz. 10.00 na sali obrad Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu miała miejsce uroczystość wręczenia umów przez członków Zarządu Województwa Małopolskiego w osobach Jacka Krupy i Stanisława Sorysa przedstawicielom poszczególnych gmin i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2013”. Powiat Nowotarski na tym wydarzeniu reprezentował Starosta Krzysztof Faber.

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2013” Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich. W roku bieżącym wsparciem finansowym w ramach ww. konkursu objęto 124 jednostki OSP, którym przyznano dotację na łączną kwotę w wysokości ponad 3,6mln zł.

Umowy gwarantujące dofinansowanie wręczone w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym trafiły do OSP z powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego. W powiecie nowotarskim umowy odebrali przedstawiciele gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Szaflary oraz Szczawnica.

Na spotkaniu członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Stanisław Sorys pełniący jednocześnie funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, podkreślili, iż Samorząd Województwa Małopolskiego od lat podejmuje działania na rzecz polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan.