Nowy ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerwiennem | Wiadomości

Strona główna

Nowy ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerwiennem

28 sierpnia 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

W dniu 28 sierpnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu została podpisana umowa na prowadzenie nowej placówki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 1 września 2019 roku rozpocznie swoją działalność nowo powstały Środowiskowy Dom Samopomocy, znajdujący się w miejscowości Czerwienne, na Bachledówce.

Dokument, na podstawie którego Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich będzie prowadzić ŚDS podpisali  Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec oraz Prezes Stowarzyszenia Maria Chodkiewicz wraz ze Skarbnikiem Stowarzyszenia Martą Czok. Środki na funkcjonowanie placówki przekazał wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, do których należą środowiskowe domy samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Finansowane jest w całości z budżetu państwa i w terenie realizowane przez samorząd gminny lub powiatowy.

Starosta Krzysztof Faber wyraził ogromną wdzięczność wojewodzie za zabezpieczenie odpowiednich środków na powstanie tego typu placówki. Dotychczas żaden taki ośrodek wsparcia nie funkcjonował w rejonach wiejskich położonych w obrębie gminy Czarny Dunajec, a sąsiadujących z powiatem tatrzańskim.

Na spotkanie przybył także Poseł na Sejm RP Edward Siarka, który systematycznie wspiera przedsięwzięcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami współpracując z placówkami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem.

Korzystając z okazji Starosta Nowotarski również złożył podziękowania Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPSK w Czerwiennem, która była pomysłodawcą utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem i dzięki której uzyskano pozwolenie na jego otwarcie

Pragnę podziękować Pani Dyrektor Annie Słodyczce za wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zawsze Pani pamięta o najbardziej potrzebujących i z pełnym oddaniem angażuje się Pani w inicjatywy dające im nowe możliwości rozwoju.

Przy podpisaniu umowy obecni byli również: Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie Zbigniew Zastawny, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu Aneta Wójcik oraz Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerwiennem Teresa Łyś.

Środowiskowy Dom Samopomocy obejmie wsparciem 33 osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Z pomocy placówki będą mogły korzystać również osoby z terenu powiatu tatrzańskiego.