Oferta podmiotów ekonomii społecznej | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Oferta podmiotów ekonomii społecznej

21 maja 2020
Zdjęcie 1

Podmioty ekonomii społecznej na co dzień pełnią istotną rolę jako instrument polityki społecznej, zapewniając zatrudnienie oraz optymalne warunki do integracji osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, dotkniętym bezdomnością czy chorobami psychicznymi.

W świetle ogłoszonego stanu epidemii zarówno podmioty te, jak i zatrudnione w nich osoby znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, związanej z utratą dotychczasowych zleceń i drastycznym spadkiem dochodów, rzutującej negatywnie na trwałość miejsc pracy, tworzonych z dużym zaangażowaniem środków publicznych.

Warto zwrócić uwagę również na aspekt społeczny tej sytuacji, gdyż związane ze stanem epidemicznym zmiany w dotychczasowym, codziennym funkcjonowaniu osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych i zakładach aktywności zawodowej mogą wywrzeć negatywny wpływ na ich kondycję psycho-fizyczną jak i efekty dotychczasowej reintegracji zawodowej. Wiele działających w województwie małopolskim podmiotów ekonomii społecznej specjalizuje się w realizacji wysokiej jakości usług.

Warto skorzystać z możliwości wsparcia ich działalności poprzez zlecenie realizacji: usług cateringowych, usług opiekuńczych i asystenckich, produkcji środków ochrony osobistej: maseczek czy przyłbic, wynajmu miejsc całodobowych np. na czas kwarantanny, czyszczenia budynków, pakowania i dowozu towarów.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

http://www.es.malopolska.pl/oferta-pes-w-ramach-covid

https://www.malopolska.pl/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/bank-ofert