Program wyrównywania różnic między regionami II | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Program wyrównywania różnic między regionami II

20 marca 2014
Zdjęcie 1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu informuje o przystąpieniu przez Powiat Nowotarski do realizacji w roku 2014 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami II."
Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej.

1. Obszary Programu, które będą realizowane w 2014 r. przez samorząd powiatowy:
obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszar D – likwidacja barier transportowych,
W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON dla przygotowanych projektów.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II oraz wzory dokumentów do pobrania dla Projektodawców znajdują się poniżej, informacje można uzyskać także na stronie PFRON: www.pfron.org.pl - programy PFRON.

Podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach Programu mogą składać wnioski wraz z załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu ul. Szaflarska 39 lub wysyłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ.
Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2014 r. (w przypadku wysyłania pocztą liczy się data wpływu do PCPR).
tel.: 018 266 42 07 lub 018 264 08 07
e-mail: pcpr@nowotarski.pl

Do pobrania:
- procedury realizacji oraz załączniki.