Tematy omawiane na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowotarskiego w dniu 8 października 2013 r. | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Tematy omawiane na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowotarskiego w dniu 8 października 2013 r.

10 października 2013

Wśród tematów poruszanych na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowotarskiego w dniu 8 października br. omówiono między innymi tematy dotyczące realizacji inwestycji p.n.Przebudowa z modernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu na cele administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w zakresie obsługi i dostępności parkingu oraz montażu systemu wizyjnego budynku.”.

Kolejno Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu zapoznał zebranych z planami realizacji inwestycji drogowej pn. :„Budowa drogi krajowej nr 47 Rabka-Zdrój -Zakopane na odcinku Rdzawka -Nowy Targ km 5+064.20-21+200” przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków.

Zarząd podjął szereg decyzji dotyczących planowania wydatków w przyszłym roku budżetowym szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Nowotarski jest organem prowadzącym, w tym między innymi: o wysokości dodatków motywacyjnych, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Ponadto członkowie posiedzenia zostali zapoznani z funkcjonowaniem dzienników elektronicznych oraz z obowiązującymi zasadami finansowania dostępu rodziców do e_dzienników w szkołach. Pozytywnie zaopiniowali również projekt Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 234/XXXI/2013 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć.

Zarząd zaopiniował pozytywnie także projekt uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wysokości opłat w 2014 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Gremium podjęło również uchwałę w sprawie ustalenia procedury przygotowania, zgłoszenia i realizacji projektów finansowych ze środków zewnętrznych oraz zostało zapoznane z postępami realizacji projektu „Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu”.