XXXVIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

31 stycznia 2014
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 30 stycznia 2014 r. po raz pierwszy na sali obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego odbyła się sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

Jednym z głównych punktów procedowania było podjęcie uchwały dotyczącej przyznania medalu „Zasłużony dla Podhala” Podhalańskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im Jana Pawła II w Nowym Targu. Okazją do uhonorowania nowotarskiej placówki medycznej jest obchodzone w roku bieżącym stulecie jej istnienia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Krzak będący jednocześnie Przewodniczącym Kapituły Honorowej, która rozpatrywała wniosek w sprawie nadania medalu, podkreślił zasługi szpitala dla lokalnej społeczności, w którym przyszło na świat wielu mieszkańców naszego powiatu.

Z wnioskiem o uhonorowanie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu wystąpił Starosta Krzysztof Faber.

Radni podczas dyskusji po przedstawieniu przez Starostę sprawozdania z działalności międzysesyjnej podkreślili, iż już podczas drugiej kadencji Rady Powiatu powstał zamysł lokalizacji w jednym budynku wszystkich wydziałów i biur starostwa. Wyrazili także zadowolenie, iż udało się zrealizować to przedsięwzięcie pod koniec czwartej kadencji rady.

Sesja zakończyła się wizytacją przez radnych nowej siedziby starostwa.