PZD: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu | Przetargi

PZD: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

status: aktualne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Działając na podstawie art.13a ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) zamieszcza się Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 14 lutego 2019 r. znak: PZD-ZP.032.3.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowała w dniu 14 lutego 2019 r. Krystyna Stanek

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.02.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
14.02.2019
Nazwa pliku
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 14 lutego 2019 r. znak: PZD-ZP.032.3.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.02.2019