ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 14.02.2019r.

Nasz znak: ZA.271.13.2019

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a-1d do przedmiotowego rozpoznania rynku:

- Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego  
w Nowym Targu zgodnie z załącznikiem nr 1a do rozpoznania rynku.

- Zadanie 2: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów zgodnie z załącznikiem nr 1b do rozpoznania rynku.

- Zadanie 3: Dostawa papieru na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów zgodnie z załącznikiem nr 1c do rozpoznania rynku.

- Zadanie 4: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1d do rozpoznania rynku.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne z zadań.

 1. Termin wykonania zadania: - Zadanie 1: do 22.03.2019r., - Zadanie 2: 10 dni, - Zadanie 3: 10 dni,- Zadanie 4: do 22.03.2019r.
 2.  Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka tel. ( 018) 26  61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 25.02.2019 r.  do godz. 10:00.

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa – Dostawa materiałów biurowych. Zadanie nr ……………………………….
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.
 1. Kryteria oceny ofert:

- Zadanie 1: cena 100%,- Zadanie 2: cena 100%,- Zadanie 3: cena 100%,- Zadanie 4: cena 100%

 

Załączniki:

- Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań.

- Nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Nr 3 - Formularz oferty

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka tel. (018) 26  61 340.

 

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
14.02.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
14.02.2019
Informację zmienił
Iwona Waksmundzka
Data ostatniej zmiany
14.02.2019
Nazwa pliku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
14.02.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
14.02.2019
Nazwa pliku
Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
14.02.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
14.02.2019
Nazwa pliku
Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
14.02.2019
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
14.02.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
25.02.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
25.02.2019
Nazwa pliku
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (zadanie nr 2)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2019