Rozpoznanie rynku - usługi transportowe | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - usługi transportowe

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 21.03.2018r.

Nasz znak: ZA.271.28.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ, zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia dla uczniów zakwalifikowanych w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu  pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

  1. Termin wykonania zamówienia:

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

  1. Osoby upoważnione do kontaktów:  Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka, tel.: 18 266 61 340.

 

  1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 29.03.2018 r.  do godz. 10:00:

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, w sekretariacie, lub

2. Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.nowotarski.pl

 

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa – „Świadczenie usługi transportowej”.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz oferty,

- załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
21.03.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
21.03.2018
Nazwa pliku
załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
21.03.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
21.03.2018
Nazwa pliku
załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
21.03.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
21.03.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
29.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
29.03.2018