ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.131.2020 - Sporządzenie operatu szacunkowego (w 2 egz.) wyceny wartości zabudowanej działki ewid. nr 337 o pow. 0,1620 ha położonej w Szlachtowej | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.131.2020 - Sporządzenie operatu szacunkowego (w 2 egz.) wyceny wartości zabudowanej działki ewid. nr 337 o pow. 0,1620 ha położonej w Szlachtowej

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 27.02.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.131.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
Opis przedmiotu zamówienia: Usługi wykonania operatów szacunkowych                                                                                                                                                                                                                    Sporządzenie operatu szacunkowego (w 2 egz.) wyceny wartości zabudowanej działki ewid. nr 337 o pow. 0,1620 ha położonej w Szlachtowej, obj. KW nr NS1T/00032636/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju  nr 1.26 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-784. Pracownik prowadzący: Pani Barbara Noworyta

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji: 10 kwietnia 2020 r.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 06.03.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.02.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.02.2020
Nazwa pliku
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.02.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.02.2020
Nazwa pliku
załacznik nr 2 - Informacja administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.02.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.02.2020
Nazwa pliku
Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.02.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.02.2020
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
9.03.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
9.03.2020