ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.132.2020 Sporządzenie odrębnych operatów szacunkowych (po 2 egz.) określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa obj. KW nr NS1T/00149438/9 | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.132.2020 Sporządzenie odrębnych operatów szacunkowych (po 2 egz.) określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa obj. KW nr NS1T/00149438/9

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 27.02.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.132.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
Opis przedmiotu zamówienia:

 

Usługi wykonania operatów szacunkowych                                                                                                                                                                                                                          

Sporządzenie odrębnych operatów szacunkowych (po 2 egz.) określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa obj. KW nr NS1T/00149438/9 – celem ustalenia ceny sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) dla:

działki ewid. nr 225/23 o pow. 0,0112 ha, poł. w Niedzicy jako nieruchomości przyległej do działek ewid. nr: 1830/2, 1830/4, 1830/3, 1829/6, 1829/8, 1829/7, 1829/4;
działki ewid. nr 225/24 o pow. 0,0066 ha, poł. w Niedzicy jako nieruchomości przyległej do działki ewid. nr 1831;
działki ewid. nr 225/25 o pow. 0,0056 ha, poł. w Niedzicy jako nieruchomości przyległej do działki ewid. nr 1832;
działki ewid. nr 225/22 o pow. 0,0014 ha, poł. w Niedzicy jako nieruchomości przyległej do działki ewid. nr 1823/4.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju
nr 1.26 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-784. Pracownik prowadzący: Pani Barbara Noworyta

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji: 10 kwietnia 2020 r.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 06.03.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.02.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.02.2020
Nazwa pliku
załącznik nr 1 - formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.02.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.02.2020
Nazwa pliku
załącznik nr 2 - Informacja administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.02.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.02.2020
Nazwa pliku
załacznik nr 3 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.02.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.02.2020
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
9.03.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
9.03.2020