ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.42.2019 Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.42.2019 Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 23.04.2019r.

Nasz znak: ZA.271.42.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

 

Zadanie nr 1

Przedmiot zamówienia

 

Lp.

Drukarka/Urządzenie,
do którego  potrzebny jest toner

Ilość zamawianych tonerów w szt.

1.

HP Laser Jet 3005

3

2.

HP Laser Jet 1010, 1018, 1020, 3050, 3055

150

3.

 HP 470 (tusz)

2 (czarny - 338)

2 (kolor - 343)

4.

Canon IR 2270

2

5.

CANON C 2030

1 (czarny)

1 (niebieski)

1 (żółty)

1 (czerwony

6.

CANON C 2030

3 – pojemnik na zużyty toner

7.

Canon IR 2380i

3 (czarny)

8.

Canon IR 2380i

3 – pojemnik na zużyty toner

9.

Canon I-SENSYS MF732CDW

2 (czarny)

2 (niebieski)

2 (żółty)

2 (czerwony

10.

Bęben światłoczuły OKI B431/432

5

11.

OKI B 431 (12 tys. stron)

10

12.

OKI B 432 (12 tys. stron)

10

13.

Głowica Oce TCS 500

1 (żółty)

14.

Lexmark MS 312

(wydajność: 5000 stron)

40

15.

Lexmark E120

15

16.

Lexmark MS 510 DN

(wydajność: 5000 stron)

30

17.

Bęben światłoczuły  Lexmark MS 510 DN

10

 

Tonery w pozycji nr: 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 17 oryginały (wyrób producenta urządzenia), muszą
być w 100% fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane (nie będą stanowić produktów uprzednio używanych lub ponownie napełnianych), oryginalnie zapakowane, posiadające
min.12-miesięczną przydatność do użycia licząc od dnia dostawy oraz gwarancję na cały okres użytkowania do wyczerpania zawartości wkładu.

Muszą posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą co najmniej numer katalogowy, wykaz drukarek dla których jest przeznaczony i termin ważności.

Toner w pozycji nr: 1, 2, 6, 8, 9, 14, 15, 16 wkłady zamienne, poddane przez producenta testom
na wydajność spełniającym wymagania norm: ISO 19752 (tonery) i ISO24711 (wkłady do drukarek atramentowych), który wdrożył procedurę zarządzania jakością spełniającą wymagania normy
ISO 9001-2000.

W przypadku uszkodzenia drukarki, które będzie stwierdzone następstwem zużycia dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub koszty wymiany drukarki. Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi i nie powodującymi ograniczeń funkcji i  możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu.

 

 

Zadanie nr 2

Przedmiot zamówienia

 

Lp.

Drukarka/Urządzenie,
do którego  potrzebny jest toner

Ilość zamawianych tonerów w szt.

1.

HP Laser Jet M125A

8

 

Toner w pozycji nr: 1 – wkład zamienny, poddany przez producenta testom na wydajność spełniającym wymagania norm: ISO 19752 (tonery) i ISO24711 (wkłady do drukarek atramentowych), który wdrożył procedurę zarządzania jakością spełniającą wymagania normy ISO 9001-2000.

W przypadku uszkodzenia drukarki, które będzie stwierdzone następstwem zużycia dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub koszty wymiany drukarki. Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi i nie powodującymi ograniczeń funkcji i  możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu.

 

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na poszczególne
z zadań.

 

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Marta Rajca  tel. ( 018) 26 61 340.
  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 30.04.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

5.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.42.2019Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 4.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

6.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość poszczególnego z zadań – 100%.

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała,  tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.04.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.04.2019
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
23.04.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.04.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.04.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.04.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.04.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.04.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.04.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
30.04.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
30.04.2019
Nazwa pliku
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
2.05.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
2.05.2019
Nazwa pliku
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
29.05.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
29.05.2019