USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.21.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. | Przetargi

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.21.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są usługi społeczne:

USŁUGI: Zorganizowanie i przeprowadzenie 30 godzin zegarowych kursu barmańskiego dla jednej maksymalnie 12-osobowej grupy uczniów zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną powołaną w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Projekt pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

 

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ:

 

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.04.2019
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 (FORMULARZEM OFERTY)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.04.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.04.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.04.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 do umowy - Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.04.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 do umowy - Zgoda na przetwarzanie danych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.04.2019
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
26.04.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
26.04.2019
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT Z DNIA 09.05.2019 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.05.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
9.05.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
15.05.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
15.05.2019
Nazwa pliku
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
29.05.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
29.05.2019