USŁUGI SPOŁECZNE ZA.272.30.2019- udział w szkoleniu dwóch pracowników Biura Systemów Informatycznych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zapewniającym praktyczna wiedzę potrzebną do podniesienia poziomu kwalifikacji na temat wyszukiwania oraz eli | Przetargi

USŁUGI SPOŁECZNE ZA.272.30.2019- udział w szkoleniu dwóch pracowników Biura Systemów Informatycznych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zapewniającym praktyczna wiedzę potrzebną do podniesienia poziomu kwalifikacji na temat wyszukiwania oraz eli

status: zamknięte

Nowy Targ, 11.06.2019r.

Znak sprawy: ZA.272.30.2019                                 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr ZA.272.30.2019           

 

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 
i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem  
są usługi społeczne:

 

Usługi – udział w szkoleniu dwóch pracowników Biura Systemów Informatycznych Starostwa Powiatowego w  Nowym Targu zapewniającym praktyczna wiedzę potrzebną do podniesienia poziomu kwalifikacji na temat wyszukiwania oraz eliminowania słabo zabezpieczonych punktów  
w podległych sieciach komputerowych.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZEDSTAWIONA W KOLEJNYCH PLIKACH:

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
11.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
11.06.2019
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
11.06.2019
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZA.272.30.2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
11.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
11.06.2019
Nazwa pliku
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
11.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
11.06.2019
Nazwa pliku
Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
11.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
11.06.2019
Nazwa pliku
ZESTAWIENIE - WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 19.06.2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
19.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
19.06.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
24.06.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
24.06.2019
Nazwa pliku
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
28.06.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk
Data publikacji
28.06.2019
Nazwa pliku
Informacja o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
10.07.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
10.07.2019