Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu
z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

postanawiam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Gorlicach, w Limanowej, w Nowym Sączu, w Nowym Targu, w Suchej Beskidzkiej, w Zakopanem w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 6.

§ 2. Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Nowym Sączu - mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 7.

§ 3. Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie tych jednostek, w składzie określonym w załącznikach od nr 8 do nr 73.

§ 4. Postanowienie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie danej jednostki.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz, 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 ,180 i 1072.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Piesowicz
Data wytworzenia
23.09.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
23.09.2014
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
23.09.2014
Nazwa pliku
Załącznik 4 do Postanowienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Piesowicz
Data wytworzenia
23.09.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
23.09.2014