Protokół z wyborów do Rady Powiatu Nowotarskiego | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Protokół z wyborów do Rady Powiatu Nowotarskiego

Protokół z wyborów do Rady Powiatu Nowotarskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nowym Targu.

I. Dla wyboru Rady Powiatu Nowotarskiego utworzono 7 okręgów wyborczych w których łącznie wybierano 29 radnych.

II. Komisja stwierdziła, co następuje:

1. Wyborów nie przeprowadzono w - okręgu(ach) wyborczym(ych), tj. okręgu nr - z powodu braku zarejestrowanej listy kandydatów na radnego, w związku z czym - mandatów pozostało nieobsadzonych.

2. Głosowania nie przeprowadzono w - okręgach wyborczych, tj. okręgu -, w których - liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w -lub - liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza od liczby mandatów w -i w związku z tym, ze względu na mniejszą liczbę kandydatów, - mandaty pozostały nieobsadzone.

III. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 153 obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów ustaliła:

1. Na wszystkie listy we wszystkich okręgach wyborczych oddano ogółem głosów ważnych 57716.

2. Liczba głosów ważnych oddanych w wyborach do Rady stanowiąca, co najmniej 5% wszystkich głosów ważnych z pkt 1, która stanowi warunek udziału list w podziale mandatów, wynosi 2885,8.

3. Warunek wskazany w pkt 2 spełniły i w związku z tym prawo do uczestniczenia w podziale mandatów uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:

1.

Lista nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość

20 235

2.

Lista nr 13 - KWW PODHALANIE

10 205

3.

Lista nr 14 - KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

13 438

4.

Lista nr 15- KW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

12 877

4. Wobec niespełnienia warunku wskazanego w pkt 2 prawa do uczestniczenia w podziale mandatów nie uzyskały listy następujących komitetów wyborczych:

1.

Lista nr 16 - KWW INICJATYWA SPOŁECZNOŚCI Z GÓR

961

IV. Komisja na podstawie zestawień wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła wyniki wyborów w okręgach:

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 5 mandatów.

Wybory odbyły się,

Głosowanie przeprowadzono,

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:

2 mandaty dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość

1 mandat dla listy nr 13 - KWW PODHALANIE

1 mandat dla listy nr 14 - KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

1 mandat dla listy nr 15 - KW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

Radnymi zostali wybrani:

1) GLONEK Michał

z listy nr 15 KW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

2) KRZAK Jan

z listy nr 14 KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

3) SKRZYPIEC Karol Marcin

z listy nr 13 KWW PODHALANIE

4) BORZĘCKI Michał Piotr

z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

5) TYLKA Grażyna Katarzyna

z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

2. W związku z tym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania

im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,

który(a) otrzymał(a)największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.

3. W związku, z tym, iż także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa, radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a) -

4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:

- liście nr - (-) jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę (-).

5. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatów umieszczonych na zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-).

6. Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu pozostaje nieobsadzonych 0 mandatów

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów.

Wybory odbyły się,

Głosowanie przeprowadzono,

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:

2 mandaty dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość

1 mandat dla listy nr 13 - KWW PODHALANIE

1 mandat dla listy nr 14 - KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

2 mandaty dla listy nr 15 - KW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

Radnymi zostali wybrani:

1) KOMOREK Jan Władysław

z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

2) ŁOJAS-JURKOWSKA Maria

z listy nr 13 KWW PODHALANIE

3) WAKSMUNDZKI Bogusław

z listy nr 15 KW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

4) HURKAŁA Tomasz Konrad

z listy nr 15 KW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

5) KUBASIAK Katarzyna Elżbieta

z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

6) RATAJ Jan

z listy nr 14 KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

2. W związku z tym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania

im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,

który(a) otrzymał(a)największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.

3. W związku, z tym, iż także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa, radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a) -

4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:

- liście nr - (-) jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę (-).

5. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatów umieszczonych na zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-).

6. Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu pozostaje nieobsadzonych 0 mandatów

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 5 mandatów.

Wybory odbyły się,

Głosowanie przeprowadzono,

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:

2 mandaty dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość

1 mandat dla listy nr 13 - KWW PODHALANIE

1 mandat dla listy nr 14 - KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

1 mandat dla listy nr 15 - KW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

Radnymi zostali wybrani:

1) GUZIAK Józefa

z listy nr 14 KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

2) KRÓL Jacek Józef

z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

3) TYLKA Władysław

z listy nr 13 KWW PODHALANIE

4) ŻÓŁTEK Stanisław

z listy nr 15 KW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

5) WAKSMUNDZKI Stanisław Zbigniew

z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

2. W związku z tym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania

im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,

który(a) otrzymał(a)największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.

3. W związku, z tym, iż także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa, radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a) -

4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:

- liście nr - (-) jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę (-).

5. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatów umieszczonych na zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-).

6. Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu pozostaje nieobsadzonych 0 mandatów

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 3 mandatów.

Wybory odbyły się,

Głosowanie przeprowadzono,

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:

2 mandaty dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość

1 mandat dla listy nr 13 - KWW PODHALANIE

Radnymi zostali wybrani:

1) STOPKA-STUDENCKI Jacek Stanisław

z listy nr 13 KWW PODHALANIE

2) TURSKI Tomasz Jan

z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

3) DOMAGAŁA Maria

z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

2. W związku z tym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania

im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,

który(a) otrzymał(a)największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.

3. W związku, z tym, iż także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa, radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a) -

4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:

- liście nr - (-) jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę (-).

5. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatów umieszczonych na zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-).

6. Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu pozostaje nieobsadzonych 0 mandatów

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 4 mandatów.

Wybory odbyły się,

Głosowanie przeprowadzono,

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:

1 mandat dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość

1 mandat dla listy nr 13 - KWW PODHALANIE

1 mandat dla listy nr 14 - KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

1 mandat dla listy nr 15 - KW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

Radnymi zostali wybrani:

1) JAZOWSKI Bogusław Jerzy

z listy nr 13 KWW PODHALANIE

2) KUCZKOWICZ Jan

z listy nr 14 KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

3) STOPKA Julian

z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

4) HOLLA Piotr

z listy nr 15 KW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

2. W związku z tym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania

im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,

który(a) otrzymał(a)największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.

3. W związku, z tym, iż także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa, radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a) -

4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:

- liście nr - (-) jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę (-).

5. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatów umieszczonych na zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-).

6. Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu pozostaje nieobsadzonych 0 mandatów

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 3 mandatów.

Wybory odbyły się,

Głosowanie przeprowadzono,

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:

1 mandat dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość

2 mandaty dla listy nr 14 - KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Radnymi zostali wybrani:

1) FABER Krzysztof Józef

z listy nr 14 KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

2) KLAMERUS Ryszard Wacław

z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

3) SIDEŁKO Franciszek

z listy nr 14 KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

2. W związku z tym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania

im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,

który(a) otrzymał(a)największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.

3. W związku, z tym, iż także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa, radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a) -

4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:

- liście nr - (-) jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę (-).

5. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatów umieszczonych na zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-).

6. Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu pozostaje nieobsadzonych 0 mandatów

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 3 mandatów.

Wybory odbyły się,

Głosowanie przeprowadzono,

1. Komisja stwierdza, że w okręgu wyborczym mandaty przypadają następującym listom, które uzyskały największe ilorazy wyborcze:

1 mandat dla listy nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość

1 mandat dla listy nr 14 - KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

1 mandat dla listy nr 15 - KW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

Radnymi zostali wybrani:

1) SZARAWARSKI Marek Andrzej

z listy nr 15 KW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

2) LESZCZYŃSKI Marian Stanisław

z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość

3) ŚWIDER Leszek

z listy nr 14 KWW - PRAWICA POWIATU NOWOTARSKIEGO

2. W związku z tym, iż -kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania

im mandatu z listy nr -radnym(ą) został(a) - ,

który(a) otrzymał(a)największą liczbę głosów w większej liczbie obwodów głosowania.

3. W związku, z tym, iż także liczba obwodów, w której kandydaci uzyskali największą liczbę głosów była równa, radnym(ą) w wyniku losowania został(a) został(a) -

4. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e), bowiem liczba kandydatów umieszczonych na:

- liście nr - (-) jest mniejsza niż liczba mandatów przypadających na tę listę (-).

5. Komisja stwierdza, że - mandat(y) nie został(y) obsadzony(e) bowiem liczba kandydatów umieszczonych na zarejestrowanej(ych) liscie/listach w okręgu, którzy uzyskali mandaty radnych bez przeprowadzania głosowania (-) była mniejsza od liczby mandatów w okręgu (-).

6. Komisja stwierdza, że wobec niezarejestrowania żadnej listy kandydatów na radnych w okręgu pozostaje nieobsadzonych 0 mandatów

V.*) Adnotacja o wniesieniu przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów**); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak osób pełniących funkcję mężów zaufania”:

brak osób pełniących funkcję mężów zaufania

VI.*) Adnotacje o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów**); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”:

brak zarzutów

VII.*) Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”

brak uwag

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:

1

Mikołajska-Dąbek Bożena – PRZEWODNICZĄCY

2

Serwan Agnieszka Bogusława – ZASTĘPCA

3

Orska Małgorzata – CZŁONEK

4

Sterkowicz Dominika Maria – CZŁONEK

5

Cypara Natalia Weronika – CZŁONEK

6

Barnaś Marcin – CZŁONEK

7

Kijak Joanna Agnieszka – CZŁONEK

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
18.11.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
18.11.2014
Nazwa pliku
Protokół do Rady Powiatu Nowotarskiego - zestawienie w okręgu wyborczym nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
20.11.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
20.11.2014
Nazwa pliku
Protokół do Rady Powiatu Nowotarskiego - zestawienie w okręgu wyborczym nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
20.11.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
20.11.2014
Nazwa pliku
Protokół do Rady Powiatu Nowotarskiego - zestawienie w okręgu wyborczym nr 3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
20.11.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
20.11.2014
Nazwa pliku
Protokół do Rady Powiatu Nowotarskiego - zestawienie w okręgu wyborczym nr 4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
20.11.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
20.11.2014
Nazwa pliku
Protokół do Rady Powiatu Nowotarskiego - zestawienie w okręgu wyborczym nr 5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
20.11.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
20.11.2014
Nazwa pliku
Protokół do Rady Powiatu Nowotarskiego - zestawienie w okręgu wyborczym nr 6
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
20.11.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
20.11.2014
Nazwa pliku
Protokół do Rady Powiatu Nowotarskiego - zestawienie w okręgu wyborczym nr 7
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
20.11.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
20.11.2014