Uchwała Nr 192/V/2018 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 maja 2018r. | Starostwo Powiatowe

Uchwała Nr 192/V/2018 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 15 maja 2018r.

18 maja 2018

w sprawie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiatani wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Katarzyna Krupa
Data wytworzenia
15.05.2018
Informację opublikował
Katarzyna Krupa
Data publikacji
18.05.2018