Wydanie zaświadczenia o uwidocznieniu umowy dzierżawy w operacie ewidencji gruntów i budynków | Urząd

Strona główna