Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws.decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn: Rozbudowa dróg gminnych-ul. Osiedle Nowe, ul. Cieplice w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws.decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn: Rozbudowa dróg gminnych-ul. Osiedle Nowe, ul. Cieplice w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna

data wystawienia: 17.04.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm. – dalej Kpa) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa)

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek: Wójta Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Waniczka, adres korespondencyjny: ul. Węgierska 146a, 33-300 Nowy Sącz, złożony w dniu 07.02.2019r., uzupełniony w dniu 26.03.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.3.2019.AZ/BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa dróg gminnych nr 364796K – ul. Osiedle Nowe, nr 364832K – ul. Cieplice w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w km 2+175,08 – 3+768,39.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna – Gmina Szaflary powiat nowotarski; województwo małopolskie:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

1292/1 (1292), 1301/1 (1301), 1302/3 (1302/1), 1302/5 (1302/2), 1325/5 (1325/1), 1325/7 (1325/2), 1325/9 (1325/3), 1325/11 (1325/4), 1326/1 (1326), 1337/3 (1337/1), 1337/5 (1337/2), 1338/3 (1338/2), 1359/5 (1359/1), 1359/3 (1359/2), 1360/5 (1360/1), 1360/3 (1360/2), 1367/3 (1367/2), 1368/1 (1368), 1372/3 (1372/2), 1380/6 (1380/2), 1380/4 (1380/3), 1387/3 (1387/1), 1387/5 (1387/2), 1414/1 (1414), 1415/3 (1415/1), 1423/3 (1423/1), 1423/5 (1423/2), 1431/3 (1431/2), 1436/1 (1436), 1437/1 (1437), 1440/1 (1440), 1445/1 (1445), 1452/1 (1452), 1454/3 (1454/2), 1455/1 (1455), 1459/7 (1459/3), 1459/9 (1459/6), 1460/1 (1460), 1462/1 (1462), 1464/1 (1464), 1466/3 (1466/2), 1467/3 (1467/2), 1474/3 (1474/2), 1477/2 (1477/1), 1486/1 (1486), 1489/1 (1489), 1496/1 (1496), 1499/1 (1499), 1500/3 (1500/2), 1519/1 (1519), 1522/3 (1522/2), 1526/3 (1526/2), 1528/1 (1528), 1536/1 (1536), 1540/1 (1540), 1544/1 (1544), 1546/1 (1546), 1556/1 (1556), 1560/1 (1560), 1564/1 (1564), 1567/1 (1567), 1575/1 (1575), 1580/1 (1580), 1585/1 (1585), 1586/1 (1586), 1589/1 (1589), 1593/3 (1593/1), 1593/5 (1593/2), 1601/1 (1601), 1602/1 (1602), 1608/3 (1608/1), 1608/5 (1608/2), 1609/1 (1609), 1610/1 (1610), 1617/1 (1617), 1618/1 (1618), 1626/3 (1626/1), 1626/5 (1626/2), 1627/3 (1627/1), 1627/5 (1627/2), 1634/1 (1634), 1636/2 (1636/1), 1637/1 (1637), 1643/1 (1643), 1648/4 (1648/1), 1648/6 (1648/2), 1649/1 (1649), 1650/3 (1650/1), 1651/3 (1651/1), 1652/1 (1652), 1653/1 (1653), 1655/5 (1655/1), 1655/7 (1655/3), 1655/9 (1655/4), 1658/1 (1658), 1663/1 (1663), 1664/3 (1664/2), 1667/1 (1667), 1668/1 (1668), 8320/23 (8320/22), 8321/5 (8321/1), 8414/3 (8414/2), 8417/1 (8417), 8422/1 (8422), 8425/1 (8425), 8428/1 (8428), 8431/1 (8431), 8436/3 (8436/1), 8439/1 (8439), 8445/5 (8445/2), 8445/7 (8445/3), 8445/9 (8445/4), 8468/1 (8468), 8530/1 (8530), 9306/1 (9306), 9307/1 (9307) – jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary;

2577/3 (2577/1), 2577/5 (2577/2), 2579/3 (2579/1), 2579/5 (2579/2), 2580/3 (2580/2), 2589/6 (2589/2), 2589/8 (2589/4), 2590/1 (2590), 2591/1 (2591), 2592/1 (2592), 2594/1 (2594), 2598/1 (2598), 2600/1 (2600), 2637/9 (2637/5), 2637/11 (2637/8), 2638/2 (2638/1), 2639/2 (2639/1), 2640/2 (2640/1), 2642/2 (2642/1), 2650/3 (2650/1), 2650/5 (2650/2), 2677/5 (2677/1), 2677/7 (2677/2), 2677/11 (2677/3), 2677/9 (2677/4), 2678/7 (2678/2), 2678/5 (2678/3), 2678/9 (2678/1), 2679/3 (2679/1), 2679/5 (2679/2), 2681/5 (2681/2), 2681/7 (2681/3), 2681/9 (2681/4), 2684/3 (2684/1), 2684/5 (2684/2), 2690/3 (2690/1), 2690/5 (2690/2), 2693/8 (2693/1), 2693/6 (2693/3), 2695/2 (2695/1), 2696/2 (2696/1), 2698/2 (2698/1), 2722/5 (2722/3), 2722/7 (2722/4), 2723/4 (2723/2), 2723/6 (2723/3), 2724/2 (2724/1), 2725/4 (2725/1), 2726/7 (2726/3), 2726/9 (2726/5), 2727/5 (2727/1), 2728/4 (2728/2), 2728/6 (2728/3), 2729/6 (2729/3), 2777/1 (2777), 2778/1 (2778), 2780/3 (2780/1), 2780/5 (2780/2), 2781/6 (2781/1), 2781/4 (2781/3) – jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0001] Bańska Niżna;

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości i  przeznaczonych pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
    w całości:

8464/2, 8465 (stanowiące własność Inwestora) oraz 8298/2 jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary;

2693/4, 2693/5, 2725/3, 6158/1jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0001] Bańska Niżna;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy i przebudowy zjazdów (indywidualnych i publicznych):

1306, 1367/1, 1641, 1654/1 oraz 1325/6 (1325/1), 1325/12 (1325/4), 1326/2 (1326), 1337/4 (1337/1), 1337/6 (1337/2), 1338/4 (1338/2), 1359/6 (1359/1), 1360/6 (1360/1), 1360/4 (1360/2), 1367/4 (1367/2), 1499/2 (1499), 1540/2 (1540), 8530/2 (8530), 9307/2 (9307) – jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary; 2598/2 (2598) – jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0001] Bańska Niżna

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz powstających w wyniku podziału nieruchomości i pozostających w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetycznej i teletechnicznej):

1339, 1346/2, 1367/1, 1369, 1531/2, 1534, 1542/1, 1603/1, 1603/2, 1616, 1619, 1625/1, 1625/2, 1628/2, 8405, 8467 oraz 1367/4 (1367/2), 1368/2 (1368), 1526/4 (1526/2), 1637/2 (1637), 1651/4 (1651/1), 8414/4 (8414/2), 8417/2 (8417) – jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary

2598/2 (2598), 2638/3 (2638/1), 2639/3 (2639/1), 2677/10 (2677/4), 2678/10 (2678/1), 2678/6 (2678/3), 2678/8 (2678/2), 2679/6 (2679/2) – jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0001] Bańska Niżna

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz powstających w wyniku podziału nieruchomości i pozostających w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek rozbiórki obiektów budowlanych, nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (rozbiórka sieci elektroenergetycznej):

8544/3jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

8821, 9128, 9178 jednostka ewidencyjna: Szaflary [121114_2], obręb: [0006] Szaflary.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).