ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa materiałów biurowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Nowym Targu. | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa materiałów biurowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 01.02.2019r.

Nasz znak: ZA.271.6.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektorów n/w Szkół:

- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targ, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ,

- Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ           

zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych   na  kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego   przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej  w powiecie nowotarskim”.

Zamawiane materiały biurowe:

1.

Dostawa materiałów biurowych – kurs ADMINISTRACJA SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI 
W OPARCIU W WINDOWS SERVER  – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Papier formatu A4, gramatura 80 g/m2, białość co najmniej 161 CIE do drukarek  laserowych mono i kolorowych oraz atramentowych (500 arkuszy).

6 szt.

2.

Dostawa materiałów biurowych – kurs PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH W OPARCIU O JĘZYK PHP I BAZĘ DANYCH MYSQL  – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Papier formatu A4, gramatura 80 g/m2, białość co najmniej 161 CIE do drukarek  laserowych mono i kolorowych oraz atramentowych (500 arkuszy).

1 szt.

3.

Dostawa materiałów biurowych – kurs EDYCJA I TWORZENIE MULTIMEDIÓW
W PROGRAMIE ADOBE FLASH  – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Papier formatu A4, gramatura 80 g/m2, białość co najmniej 161 CIE do drukarek  laserowych mono i kolorowych oraz atramentowych (500 arkuszy).

4 szt.

2.

Marker do tablic suchościeralnych- szerokość linii pisania: 2-3 mm, końcówka pisząca wykonana z fibry umożliwia wielokrotną zmianę wkładu, z wymiennym zbiornikiem z płynnym atramentem (komplet= 1 szt. kolor czarny, 1 szt. kolor czerwony, 1 szt. kolor niebieski).

1 kpl.

3.

Wkład do markera (pkt 2) do tablic suchościeralnych - wymienny zbiornik z płynnym atramentem (komplet=  1 szt. kolor czarny, 1 szt. kolor czerwony, 1 szt. kolor niebieski).

2 kpl.

4.

Dostawa materiałów biurowych  – kurs PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH  – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Papier formatu A4, gramatura 80 g/m2, białość co najmniej 161 CIE do drukarek  laserowych mono i kolorowych oraz atramentowych (500 arkuszy).

1 szt.

2.

Marker do tablic suchościeralnych- szerokość linii pisania: 2-3 mm, końcówka pisząca wykonana z fibry umożliwia wielokrotną zmianę wkładu, z wymiennym zbiornikiem z płynnym atramentem (1 szt. kolor czarny, 1 szt. kolor czerwony, 1 szt. kolor niebieski).

1 kpl.

3.

Wkład do markera (pkt 2) do tablic suchościeralnych - wymienny zbiornik z płynnym atramentem (komplet= 1 szt. kolor czarny, 1 szt. kolor czerwony, 1 szt. kolor niebieski).

2 kpl.

5.

Dostawa materiałów biurowych  – kurs SERWISOWANIE I KONFIGURACJA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ SYSTEMÓW OPERACYJNYCH– Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Papier formatu A4, gramatura 80 g/m2, białość co najmniej 161 CIE do drukarek  laserowych mono i kolorowych oraz atramentowych (500 arkuszy).

2 szt.

6.

Dostawa materiałów biurowych – kurs AutoCAD – Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica 
w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Marker do tablic sucho ścieralnych- szerokość linii pisania: 2-3 mm, końcówka pisząca wykonana z fibry umożliwia wielokrotną zmianę wkładu, z wymiennym zbiornikiem z płynnym atramentem- (komplet= 1 szt. kolor czarny, 1 szt. kolor czerwony, 1 szt. kolor niebieski).

3 szt.

2.

Wkład do markera do tablic sucho ścieralnych- wymienny zbiornik z płynnym atramentem  (2 szt. kolor czarny, 2 szt. kolor czerwony, 2 szt. kolor niebieski).

6 szt.

3.

Segregator biurowy- szerokość grzbietu 75 mm, wyposażony w mechanizm dźwigniowy z dociskiem, okucia na dolnych krawędziach, z wymienną etykietą opisową.

10 szt.

4.

Długopis kolor czarny z wymiennym wkładem olejowym, szerokość linii pisania 0.27mm, długość linii pisania minimum 1300m, wodoodporny, nie rozmazujący się, nieblaknący.

10 szt.

5.

Długopis kolor czerwony z wymiennym wkładem olejowym, szerokość linii pisania 0.27mm, długość linii pisania minimum 1300m, wodoodporny, nie rozmazujący się, nieblaknący.

10 szt.

6.

Papier formatu A4, gramatura 80 g/m2, białość co najmniej 161 CIE do drukarek  laserowych mono i kolorowych oraz atramentowych (500 arkuszy).

5 szt.

Miejsce dostawy:

1.    Produkty dostarczone w ramach kursów od pkt. 1-5 -miejscem dostarczenia dostawy jest   Zespół  Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ.

2.   Produkty dostarczone w ramach kursów  pkt. 6 - miejscem dostarczenia dostawy jest   Zespół  Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ.

 

3.  Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych – Iwona Waksmundzka, tel.: 18 266 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.02.2019r.  do godz. 10:00

  1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
    w sekretariacie pokój 3.09
  2.  Faksem na numer 018 26 61 344
  3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

  1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa – Dostawa materiałów biurowych CKP Zespół Szkół Nr 1.
  2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:         Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych