Rozpoznanie rynku - ZA.271.82.2021 Usługa - wykonanie konserwacji ośmiu stałych urządzeń gaśniczych z gazem FM 200 w części mechanicznej oraz w części detekcyjnej i sterowania gaszeniem, przegląd-konserwacja systemu sygnalizacji pożaru oraz przegląd-konse | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - ZA.271.82.2021 Usługa - wykonanie konserwacji ośmiu stałych urządzeń gaśniczych z gazem FM 200 w części mechanicznej oraz w części detekcyjnej i sterowania gaszeniem, przegląd-konserwacja systemu sygnalizacji pożaru oraz przegląd-konse

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 08.02.2021r.

Nasz znak: ZA.271.82.2021

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa - wykonanie konserwacji ośmiu stałych urządzeń gaśniczych z gazem FM 200 w części mechanicznej oraz w części detekcyjnej i sterowania gaszeniem, przegląd-konserwacja systemu sygnalizacji pożaru oraz przegląd-konserwacja systemu oddymiania grawitacyjnego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

  1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura - Jolanta Mrugała, Marta Rajca,
    Ewa Rusnaczyk-Maciasz, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu oferty na adres przetarg@nowotarski.pl do dnia  16.02.2021 r.

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki
w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339 lub (18) 26-61-365.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty            
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia       

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi:  Jolanta Mrugała tel. (0-18) 26 61 340.