ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.86.2018 - Zakup i dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.86.2018 - Zakup i dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 25.09.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.86.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania.

 

Zadanie nr 1:

Przedmiot zamówienia

Lp.

Drukarka/Urządzenie,
do którego potrzebny jest toner

Ilość zamawianych tonerów w szt.

1

ColorWave 500 TonerPearls

3 (czarny) nr artykułu 97002831

3 (żółty) nr artykułu 97002832

3 (niebieski) nr artykułu 97002833

3 (czerwony) nr artykułu 97002834

2

HP Laser Jet 1010, 1018, 1020, 3050, 3055

30

3

Canon IR 2270

3

4

Canon IR 2380i

2 (czarny)

2 (żółty)

2 (niebieski)

2 (czerwony)

5

Lexmark MS 510 DN

10

6

Bęben światłoczuły OKI B431/432

10

7

Samsung CLX 3170FN

6 (czarny)

 5 (żółty)

4 (niebieski)

8

CANON C 2030

1 (czarny)

1 (czerwony

9

Tusz HP 470 – czarny 338

2

10

Pojemnik na zużyty toner
do CANON C 2030

1

Tonery w pozycji nr: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9  oryginały (wyrób producenta urządzenia), muszą być w 100% fabrycznie nowe nie regenerowane, nie prefabrykowane (nie będzie stanowić produktu uprzednio używanego lub ponownie napełnianego), oryginalnie zapakowane, posiadające min.12-miesięczną przydatność do użycia licząc od dnia dostawy oraz gwarancję na cały okres użytkowania do wyczerpania zawartości wkładu.

Muszą posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą co najmniej numer katalogowy, wykaz drukarek dla których są przeznaczone i termin ważności.

Tonery w pozycji nr: 2, 5 i 10 wkłady zamienne, poddane przez producenta testom na wydajność spełniającym wymagania norm: ISO 19752 (tonery) i ISO24711 (wkłady
do drukarek atramentowych), który wdrożył procedurę zarządzania jakością spełniającą wymagania normy ISO 9001-2000.

W przypadku uszkodzenia drukarki, które będzie stwierdzone następstwem zużycia dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub koszty wymiany drukarki.

Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi i nie powodującymi ograniczeń funkcji i  możliwości sprzętu
oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu.
 

Termin realizacji:  7 dni od daty podpisania umowy.

Wydanie towaru nastąpi w lokalu Zamawiającego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (magazyn – pokój nr 0.7).

Wynagrodzenie za zadanie nr 1 będzie płatne zgodnie z umową.

Zadanie nr 2:

Przedmiot zamówienia

Lp.

Drukarka/Urządzenie,
do którego potrzebny jest toner

Ilość zamawianych tonerów w szt.

1

Lexmark MS 510 DN

2

2

Lexmark E120

1

3

Canon IR 2380i

1 (czarny)

Toner w pozycji nr: 3 oryginał (wyrób producenta urządzenia), musi być w 100% fabrycznie nowy nie regenerowany, nie prefabrykowany (nie będzie stanowić produktu uprzednio używanego lub ponownie napełnianego), oryginalnie zapakowany, posiadający min.12-miesięczną przydatność do użycia licząc od dnia dostawy oraz gwarancję na cały okres użytkowania do wyczerpania zawartości wkładu. Musi posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą co najmniej numer katalogowy, wykaz drukarek dla których jest przeznaczony i termin ważności.

Tonery w pozycji nr: 1 i 2 wkłady zamienne, poddane przez producenta testom na wydajność spełniającym wymagania norm: ISO 19752 (tonery) i ISO24711 (wkłady
do drukarek atramentowych), który wdrożył procedurę zarządzania jakością spełniającą wymagania normy ISO 9001-2000.

W przypadku uszkodzenia drukarki, które będzie stwierdzone następstwem zużycia dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub koszty wymiany drukarki.

Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi i nie powodującymi ograniczeń funkcji i  możliwości sprzętu
oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu.

Termin realizacji:  7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

Wydanie towaru nastąpi w lokalu Zamawiającego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (magazyn – pokój nr 0.7).

Wynagrodzenie za zadanie nr 2 będzie płatne w oparciu o fakturę wystawioną po prawidłowo zrealizowanym zamówieniu, na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-217-50-44, ze wskazaniem odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339. Osoba prowadząca – Monika Mastela.

3. Termin wykonania zamówienia: 

Zadanie nr 1 – 7 dni od daty podpisania umowy,

Zadanie  nr 2  – 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.10.2018 r.  do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.  W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa – ZA.271.86.2018: Zakup i dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena brutto za zadanie nr 1– 100%

         Cena brutto za zadanie nr 2– 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy dla zadania nr 1

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340