USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.19.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza dla nauczycieli w ramach projektu pn.Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powicie nowotarskim. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.19.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza dla nauczycieli w ramach projektu pn.Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powicie nowotarskim.

status: zamknięte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   nr ZA.272.19.2019          

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem  są usługi społeczne: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej 
i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

 

Całość dokumentacji w kolejnych plikach: