Usługi społeczne - Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych - Logistyka i spedycja | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Usługi społeczne - Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych - Logistyka i spedycja

status: zamknięte

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), którego przedmiotem  są usługi społeczne:

USŁUGI - Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku „Logistyka i spedycja” w ramach projektu pn. „ Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.  

Całość dokumentacji w kolejnych załacznikach: