Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu DPS „Smrek” w Zaskalu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu DPS „Smrek” w Zaskalu

status: zamknięte

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30 000 euro.
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro,
Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu
„Rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:
„Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu DPS „Smrek” w Zaskalu,
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary "
Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje oraz formularz ofertowy.