ZA.271.94.2021 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ZA.271.94.2021 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

status: zamknięte

                                                                                                                                                                                                                                                                              Nowy Targ, 17.02.2021 r.
Nasz znak: ZA.271.94.2021        


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

Działając w oparciu o art. 22 ust. 1  pkt. 4 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym/ tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1944 ze zm./  zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu nowotarskiego w podziale na dwie części:

Część 1: Świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach siedmiu linii komunikacyjnych obejmujących przebieg Nowy Targ – Ludźmierz – Rogoźnik – Stare Bystre – Czarny Dunajec – Podczerwone – Koniówka – Chochołów.

Część nr 2: Świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach linii komunikacyjnej Raba Wyżna – Spytkowice – Skawa – Rabka-Zdrój – Skawa – Naprawa - Jordanów

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu nowotarskiego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy
o świadczenie w/w usług.

CAŁOSĆ DOKUMENTACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: