Nuta Dunajca | Kalendarium

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Nuta Dunajca

Termin
1 – 2 czerwca 2019
Zdjęcie 1

„Dunajcu… i pocoz bystromi wodami uciekos w równino, jakbyś fcioł łopuścić Pienińskom kraino… Cy ci tu jest smutno? Cy ci tu źle z nomi? Moze się nasomi nudzis Pieninami… Nie łodłaź, nie być taki roncy… Bo chocioz twój bystry prond nie roz z nami sie powadzi, ale my cie radzi, po set, po tysionc kroć radzi…”

Fragment wiersza Michała Słowika spod Dzwona „Dunajec’’

 

Centrum Kultury Gminy Czorsztyn zaprasza do udziału w konkursie Nuta Dunajca.

Konkurs skierowany jest do górali zamieszkujących pasma Pienin, Gorców i Podhala administracyjnie obejmujący gminy: Ochotnica Dolna, Miasto i Gmina Szczawnica, Krościenko n/D, Czorsztyn oraz część gminy Nowy Trag (wsie: Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna, Harklowa, Knurów, Szlembark oraz Dębno), które łączy nurt pradawnej rzeki Dunajec.

Założenia programowe:

Przegląd Folkloru Nuta Dunajca - organizowany jest w formie konkursu na który składają się: konkurs muzyk ludowych konkurs instrumentalistów ludowych konkurs śpiewaków ludowych konkurs gawędziarzy i recytatorów konkurs mistrz-uczeń.

Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji związanej z niematerialnym dziedzictwem kultury terenów górskich jakim jest śpiew, gwara i muzyka ludowa.

Uczestnicy konkursu poszczególnych konkurencji oceniani będą w jednej z trzech kategorii:

dziecięca - od 7 do 13 lat młodzieżowa,
- od 14 do 17 lat dorosła - od 18 lat,
-dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą wystąpić poza konkursem.

Miejscem konkursu będzie amfiteatr pod Urzędem Gminy w Maniowach- pierwszy dzień przeglądu i Dom Kultury w Maniowach( Remiza OSP- Maniowy) drugi dzień przeglądu. Uczestnicy przeglądu mogą wystąpić tylko w dwóch różnych kategoriach. Koszty podróży uczestnikom Nuty Dunajca pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy we własnym zakresie. Uczestnikom konkursu ujętym w karcie zgłoszenia i występującym na scenie organizatorzy zapewniają jeden posiłek w dniu występu. Uczestnicy zgłaszający się na konkurs winni ubezpieczyć się na czas przejazdu i pobytu. Wysokość nagród pieniężnych dla laureatów poszczególnych konkursów uzależniona będzie od środków pozyskanych od sponsorów. W zależności od ilości zgłoszeń, czas trwania konkursu będzie wynosił 1 lub 2 dni. O ewentualnych zmianach regulaminu, lub miejsca przeglądu organizator będzie informował na bieżąco. Z pośród laureatów konkursu: gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków ludowych, Jury przeprowadzi eliminację do Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. W kategorii dziecięcej kwalifikacje do Festiwalu „Sabałowe Bajania” mogą uzyskać uczestnicy którzy ukończyli 10 lat. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2019 r. na adres organizatora: Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach ul. Gorczańska 3; 34-436 Maniowy z dopiskiem Nuta Dunajca lub e-mail: gckkluszkowce@onet.pl Bliższe informacje uzyskać można w GCK w Kluszkowcach z/s w Maniowach (dyrektor - Artur Majerczak), tel.182750071 wew. 128, fax. 182750987, e-mail: gckkluszkowce@onet.pl Zapraszamy na stronę: https://www.facebook.com/Centrum-Kultury-Gminy-Czorsztyn-437907239994480/