Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Ach, świętokrzyskie czaruje” | Kalendarium

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Ach, świętokrzyskie czaruje”

Termin
10 kwietnia – 30 września 2019
Zdjęcie 1

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zaprasza na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Ach, świętokrzyskie czaruje”.

Cele konkursu:

  1. Możliwość zaprezentowania swoich fotografii przez nieprofesjonalnych fotografików z kraju i ośrodków polonijnych na stronach WDK i PIK oraz podczas wystawy pokonkursowej w Wojewódzkim Domu Kultury.
  2. Ukazanie piękna ziemi świętokrzyskiej oraz jej zabytków.
  3. Zainteresowanie świętokrzyskim krajobrazem fotografików z obszaru całego kraju
    i z ośrodków polonijnych.

Konkurs trwa do 30 września 2019 r. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie o ww. tematyce. Prace w formacie jpg o wymiarach minimalnie 1200 x 1600 pikseli i maksymalnie w plikach nieprzekraczających 2 MB należy nadsyłać drogą e-mailową na adres artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Ach, świętokrzyskie czaruje”.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonych poniżej załącznikach: