V Kongres Trzeźwości na Podhalu | Kalendarium

Strona główna

V Kongres Trzeźwości na Podhalu

Termin
18 – 20 maja 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu przy wsparciu finansowym Powiatu Nowotarskiego zaprasza na V Kongres Trzeźwości na Podhalu, który odbędzie się w dniach 18-20 maja 2018 roku w Ludźmierzu i Nowym Targu.

Program V Kongresu Trzeźwości na Podhalu:

Piątek, 18 maja 2018

Sanktuarium w Ludźmierzu:
godz. 10:00 - Msza święta inauguracyjna na rozpoczęcie Kongresu z homilią Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Aula Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu:
Od godz. 10:00 – Rejestracja
12:00 – Oficjalne otwarcie V Kongresu
12:30 - Wykład inauguracyjny – prof. Krzysztof Wojcieszek „Po co nam Narodowy Program Trzeźwości?”
13:30 -14:30 lunch
14:30 - Wykład 1 – dr Bohdan Woronowicz – „Problemy osobiste i społeczne jako efekt uzależnień”
15:15 - Wykład 2 – „Wsparcie osób z rodzin dysfunkcyjnych” – Ks. prof. dr hab. Grzegorz Polok, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
16:00 – 16:20 - Przerwa kawowa
16:20-16:50 - Wykład 3 – Anna Dodziuk – „Trzeźwienie jako droga życiowa”.
16:50- 17:20 - Wykład 4 – Paweł Krzysztofiak – dyrektor Biura Służby Krajowej Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce – „Jak Wspólnota AA współpracuje z innymi”
17:20-17:30 - Informacje kongresowe
18:00 - kolacja
Dom Podhalański w Ludźmierzu:
19:00-22:00 – posiady trzeźwościowe (otwarty mityng AA/dzielenie się doświadczeniami przez uczestników kongresu)

Sobota, 19 maja 2018

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu:
10:00 – Wykład wprowadzający w część warsztatową/panele dyskusyjne – mgr Marta Mordarska – Nakreślenie aktualnej mapy problemów w działalności trzeźwościowej w województwie Małopolskim
10:45-13:30 – zajęcia w grupach problemowych:
Grupa 1 – samorządowcy, przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy OPS, PCPR;
Grupa 2 – pracownicy służby zdrowia, lecznictwa uzależnień, lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe;
Grupa 3 – kuratorzy sądowi, policja – prewencja, dzielnicowi, straż miejska;
Grupa 4 – nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, księża, katecheci, rodzice;
Grupa 5 – przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń trzeźwościowych, bractw, klubów abstynenta, duszpasterstw, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka;
13:30 - Lunch
14:30 – 15:00 – Zreferowanie przez poszczególnych reprezentantów grup warsztatowych efektów wspólnej pracy
15:00 – 15:30 - przerwa kawowa
15:30 – 17:00 – Panel dyskusyjny – zaproszeni goście, eksperci
17:00 – 17:30 – Podsumowanie i zakończenie merytorycznej części kongresu.
Dom Podhalański w Ludźmierzu:
19:00-22:00 – Posiady góralskie, część integracyjna (watra, kiełbaski, kapela góralska).

Niedziela, 20 maja 2018

Sanktuarium w Ludźmierzu:
Godz. 9:00 – Mszę świętą koncelebrowaną o dobre owoce Kongresu odprawią ksiądz Władysław Zązel i ksiądz Mirosław Żak
Zgłoszenia imienne prosimy kierować na adres e-mail: kongrespodhale@onet.pl

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber.