„Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie” – konferencja PPUZ | Kalendarium

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie” – konferencja PPUZ

Termin
21 – 22 maja 2021

Instytut Medyczny oraz Instytut Zdrowia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zapraszają na konferencję on-line pod nazwą „Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie”, która odbędzie się 21 maja 2021 roku. Uczestnikami wydarzenia będę przede wszystkim członkowie studenckich kół naukowych, studenci fizjoterapii, pielęgniarstwa, kosmetologii, dietetyki oraz ratownictwa medycznego.

„Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie” – szczególnie w kontekście pandemii Covid-19 oraz jej długofalowych konsekwencji – są tematem niezwykle aktualnym, a wręcz palącym. Już 21 maja, dzięki stworzeniu przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń, ten niezwykle ważki problem zostanie poruszony przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu oraz zaproszonych gości. 

Warto podkreślić, że działalność studenckich kół naukowych jest ważnym elementem wspomagającym proces kształcenia w PPUZ w Nowym Targu. Przyczyniają się one niewątpliwie do rozwoju życia naukowego Uczelni, m.in. poprzez możliwość prezentacji własnych osiągnięć i wymiany doświadczeń ze studentami innych placówek, w tym także instytucji zagranicznych, z którymi PPUZ współpracuje.

Konferencja ma charakter międzynarodowy. Wykłady będą prowadzone w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i angielskim. Każdy uczestnik konferencji, wygłaszający referat, otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął dr hab. Robert Włodarczyk, prof. uczelni, Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, zaś patronat medialny: Podhale24, Podhaleregion oraz Telewizja Podhale.

Skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

dr Halina Romualda Zięba (Instytut Zdrowia), PPUZ w Nowym Targu,

 V-ce przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

dr Wioletta Ławska PPUZ w N. Targu (Instytut Medyczny)

Skład Komitetu Naukowego Konferencji:

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

dr hab. Hubert Wolski, prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu

 Członkowie Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk, KSWPZ Kraków

Prof. dr hab. Daniel Zarzycki, PPUZ w Nowym Targu

dr hab. Zbigniew Doniec prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu

dr hab. Ivon Grys prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu

dr Maria Zięba, PPUZ w Nowym Targu

PhDrWioletta Mikuľáková, PhD. prodekanka pre vedecko – výskumnú činnosť a hodnotenie kvality.Fakulta zdravotníckych odborov Prešovská univerzita v Prešove

PhD dr Stefan Madaras – Katolicka Univerzita v Rużomberku Slovensko

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D. – Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vedoucí katedry ergoterapie FZS UJEP Ústí nad Labem – Czechy

PhDr. Mgr. Michal Vostrý, PhD. – Katedra Ergoterapie FZS UJEP Ústí nad Labem – Czechy

doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. – Fakulta Zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku Faculty of Health, Catholic University in Ružomberok, SNP Central Military Hospital, Faculty Hospital, Ružomberok- Slovensko

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. College of Polytechnics in Jihlava

MUDr. Štefan Madarász, PhD. Faculty of Health, Catholic University in Ružomberok

P. J. Šafárik University in Košice; Institute of Physical Education and Sport Košice, Slovak Republic SNP Central Military Hospital, Faculty Hospital, Ružomberok; Faculty of Health, Catholic University in Ružomberok, Slovensko SNP Central Military Hospital, Faculty Hospital, Ružomberok

Mgr.Agata Horbacz PhD. Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosicach, Slovensko

Mgr. Alena Bukova, PhD Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosicach, Slovensko

dr hab. Barbara Krzysztofik, Prof. UR Kraków

dr hab. Zofia Rogóż, prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu

dr hab. Dariusz Mucha, prof. Uczelni PPUZ w Nowym Targu

dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak, PPUZ w Nowym Targu

dr Halina Romualda Zięba, PPUZ w Nowym Targu

dr Maciej Hodorowicz, PPUZ w Nowym Targu

dr Wioletta Ławska, PPUZ w Nowym Targu

dr Danuta Fus, PPUZ w Nowym Targu

dr Andrzej Walawski, PPUZ w Nowym Targu

dr Jarosław Prusak, PPUZ w Nowym Targu

dr Izabela Załęska, PPUZ w Nowym Targu

dr Paulina Jabłońska PPUZ w Nowym Targu

dr Halina Traczewska, PPUZ w Nowym Targu

dr Bożena Kowalczyk, PPUZ w Nowym Targu

dr Dorota Ogonowska, PPUZ w Nowym Targu

 

Informacje organizacyjne

Udział w konferencji jest bezpłatny. Nadsyłanie zgłoszeń na podstawie karty zgłoszenia do dnia 15 maja 2021 roku na adres e-mail: zdrowie@ppuz.edu.pl bądź na adres: PPUZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.

Prace w formie 15-minutowej prezentacji w programie power-point należy przesłać na adresy:                    

dr Wioletta  Ławska; adres e- mail:  wioletta.lawska@ppuz.edu.pl

dr Halina Romualda Zięba; adres e-mail: halina.zieba@ppuz.edu.pl

Komunikat dotyczący konferencji, karta zgłoszenia oraz wytyczne znajdują się na stronie: ppuz.edu.pl

Miejsce konferencji: on-line na platformie Zoom (każdy uczestnik otrzyma na adres e-mailowy link do spotkania).