Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu nowotarskiego, należących do osób fizycznych | Projekty i Fundusze UE

Strona główna

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu nowotarskiego, należących do osób fizycznych

6 grudnia 2016
Logo
Zdjęcie nr.1
Zdjęcie nr.2
Zdjęcie nr.3
Zdjęcie nr.4

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego: 205 794,73 zł
Przyznana dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 144 056,31 zł

CEL ZADANIA:

 • zapewnienie trwałości lasów

 • inwentaryzacja i ocena stanu lasu, w tym gleb, siedlisk i drzewostanów oraz określenie i kształtowanie naturalnych relacji między nimi

 • umożliwienie mieszkańcom Powiatu Nowotarskiego prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w oparciu o aktualną dokumentację urządzeniową, a co za tym idzie właściwe gospodarowanie zasobami przyrodniczymi

 • zobrazowanie przestrzenne (wizualizacja) urządzanego obiektu, funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz zadań gospodarki leśnej.

DZIAŁANIA:

 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów (UPUL);

 • przeprowadzenie przetargu;

 • wykonanie UPUL dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin: Łapsze Niżne, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem oraz Miasta i Gminy Szczawnica o powierzchni ok. 5 500 ha;

 • nadzór Starostwa nad wykonaniem UPUL;

 • odbiór dokumentacji urządzeniowej i jej weryfikacja w terenie;

 • zarządzanie projektem i jego rozliczenie.

OKRES REALIZACJI:

 • 01.06.2016 r. - 01.12.2016 r.

STAN REALIZACJI:

 • 22.08.2016 r. - podpisanie umowy dotacji na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego

 • 05.12.2016 r. - złożenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dokumentów rozliczeniowych przedmiotowego zadania.