Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w miejscowościach Szczawnica oraz Krościenko n/Dunajcem. Roboty budowlane obejmować będą modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni , wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej, remont obiektu mostowego, wykonanie modernizacji elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, rowy, pobocza, przepusty, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne), wykonanie urządzeń ochrony zwierząt (przepusty umożliwiające migrację płazów oraz bariery ochronno – naprowadzające,) oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery segmentowe, bariery łańcuchowe oraz słupki blokujące).

Tytuł projektu: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II”

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ”

Partnerami Projektu są:

Partner Wiodący / Vedúci Partner - Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj - www.sucpsk.sk
Partner Projektu 1/ Projektový partner 1 - Powiat Nowotarski / Okres Nowy Targ -https://www.nowotarski.pl/ , www.pzd.nowotarski.pl
Partner Projektu 2/ Projektový partner 2 - Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove -zdw.krakow.pl

Wartość projektu / Suma projektu: 6 994 600,26 €

Wartość dofinansowania: 5 926 003,07 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Okres realizacji Projektu: 01.11.2017-31.10.2019

Cele Projektu:

Poprawa stanu komunikacji, mobilności transgranicznej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na pograniczu polsko-słowackim, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T, po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stronie polskiej z drogami krajowymi nr 7 i 49. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 2. Zrównoważony transport.

Poniżej znajduje się mapa dotycząca projektu „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II”: