Bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób w wieku od 25 do 64 lat | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób w wieku od 25 do 64 lat

13 lutego 2014

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób które są na dzień rozpoczęcia kursu w wieku od 25 do 64 lat i zamieszkują tereny wiejskie bądź miejscowości do 50 tys. mieszkańców oraz nie posiadają wykształcenia wyższego (maksymalnie pomaturalne). Osoby do których skierowana jest ta oferta mogą być zatrudnione jak również bezrobotne.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy niezbędnej do uzyskania europejskiego certyfikatu ECDL Start lub ECDL Core.

ECDL Start obejmuje moduły:

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ( MS Windows)
3. Przetwarzanie tekstów (MS Word)
4. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (MS Internet Explorer, Skype)

ECDL Core obejmuje dodatkowo moduły:

1. Arkusze kalkulacyjne (MS Excel)
2. Użytkowanie baz danych (MS Access)
3. Grafika menedżerska i prezentacyjna (MS PowerPoint)

Uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego, w wyniku którego będą mogli otrzymać certyfikat ECDL Start, ECDL Core. Dodatkowo każdy z uczestników, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia w wielu branżach, a w szczególności dla osób:

- szukających po raz pierwszy pracy
- powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. po urlopie macierzyńskim)
- poszukujących pracy, którzy łatwiej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności korzystania z komputera
- poszukujących pracy w innych krajach (certyfikat międzynarodowy)

Szkolenie zostanie zaliczone przy minimum 80% frekwencji na zajęciach oraz zdaniu egzaminu ECDL Start lub ECDL Core.

Szkolenia prowadzone będą w weekendy lub w tygodniu w zależności od preferencji uczestników. Zapewnione będą przerwy oraz materiały szkoleniowe. Szkolenia będą się odbywały w miejscowościach w których zostaną utworzone grupy. W trakcie szkolenia i po jego zakończeniu uczestnicy skorzystają z konsultacji z trenerami. Umożliwi to uzupełnienie wiedzy i wyjaśnienie kwestii problemowych. Grupy będą liczyły 10 lub 11 uczestników, zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu po 5 godz. lekcyjnych. Dodatkowo każdy z uczestników, który ukończy szkolenie, otrzyma zaświadczenie.

Dla uczestnika, który zda najlepiej egzamin (najwyższa ilość punktów) z każdej grupy przewidziana została nagroda – TABLET!


Więcej informacji:

tel. 607 068 010, 607 068 020

e-mail: eUmiejetnosci@systema.pl lub akademiaE@systema.pl

strona: www.eUmiejetnosci.pl lub www.akademiaE.pl

Szczegóły na plakatach.