Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu

21 lutego 2014
Reprezentacje władz, dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego, podmiotów medycznych i stowarzyszeń z dwóch powiatów – nowotarskiego i tatrzańskiego – podpisały w dniu 21 lutego br. porozumienie o utworzeniu Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu.

Ustanawiają je wspólnie Podhalańskie Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II i Centrum medyczne „Da Vinci" w Nowym Targu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej V.I.T.R.I.O.L. w Rabce-Zdroju, Zarząd powiatu nowotarskiego i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii na Podhalu „Powroty".

Uroczyste sygnowanie porozumienia połączone było z zainaugurowaniem działalności Spółdzielni Socjalnej „U Starosty", która w nowym budynku starostwa będzie odtąd prowadzić lokal gastronomiczny i kiosk z punktem ksero, artykułami papierniczymi i słodyczami. By podpisanie porozumienia było równoczesne z otwarciem spółdzielni socjalnej, termin uruchomienia Centrum przesunięto o miesiąc.

Do Nowego Targu przyjechał, by reprezentować sąsiedni powiat (nie mający co prawda szpitalnego oddziału psychiatrycznego, ale szczycący się takimi specjalistami jak dr Ewa Makieła i zaawansowany np. w leczeniu uzależnień) – wicestarosta Andrzej Skupień. Wicestarosta nowotarski – Maciej Jachymiak – przedstawił obejmujący kilkadziesiąt lat historii miejscowej psychiatrii rys „Od Jerzego Mroczki do Centrum Zdrowia Psychicznego", a o zasadach funkcjonowania CZP mówiła dr Ewa Makieła. Krzysztof Walczewski - konsultant wojewódzki z dziedziny psychiatrii - przygotował profilaktyczną prezentację „Uprzedzić smutek".

Nowy twór, jakim jest Centrum Zdrowia Psychicznego, nie posiada na razie ani siedziby, ani prezesa. Ma być „zintegrowaną platformą opieki psychiatrycznej w powiecie" pod egidą Podhalańskiego Szpitala.

Idea Powołania Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie wpisana jest w Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który stanowi wskazanie, jak najlepiej i najefektywniej leczyć niemałą część populacji dotkniętą chorobami psychicznymi oraz jak uzyskiwać trwałe efekty terapii. Centrum ma spełniać rolę administracyjną, logistyczną i koordynującą dla szeregu jednostek zajmujących się osobami z zaburzeniami psychicznymi, czyli dla poradni zdrowia psychicznego, oddziałów szpitalnych, hosteli itd.

- Większość tych wymaganych jednostek – jak oddział psychiatryczny, leczenia uzależnień, poradnie, oddział detoksykacyjny - już mamy – mówi wicestarosta Maciej Jachymiak, który zainicjował w powiecie realizację programu „Schizofrenia – Otwórzcie drzwi". – Ale, uruchamiając Centrum, decydujemy się na powołanie grupy, która zajmie się koordynacją działań różnych podmiotów oraz stworzeniem nowych: jak poradnia dla młodzieży czy np. hostel dla pacjentów, którzy po leczeniu nie mogą wrócić do swojego środowiska, bo wkrótce znowu znaleźliby się na oddziale. Osoba której dotknął kryzys psychiczny ma mieć zapewnioną opiekę adekwatną do jej stanu - od pobytu w szpitalu po pomoc, gdy jest już po kryzysie. Zamysł jest taki, żeby opieka psychiatryczna miała ciągłość, która zapewnia dobry skutek leczenia. Nowa spółdzielnia socjalna to jaskółka świadcząca, że staramy się osobom po kryzysie zapewnić pracę, bo taka ciągłość daje najlepsze rezultaty. Chciałbym, aby szefem Centrum każdorazowo był ordynator oddziału psychiatrii w Szpitalu. Podejmowane będą również inne, bardziej „miękkie" działania. Ważne w tym wszystkim jest, by zmieniać stereotyp postrzegania chorych psychicznie. Nie są to osoby zagrażające otoczeniu, ale – przy zapewnieniu im odpowiedniej opieki i warunków – zdolne do normalnego funkcjonowania i bycia pożytecznymi, jak wszyscy.

Centrum Zdrowia Psychicznego docelowo mieścić się będzie w siedzibie Podhalańskiego Szpitala, w pomieszczeniach wskazanych przez dyrekcję.

O tym, jak duże jest zapotrzebowanie na różne formy psychiatrycznej pomocy w populacji obejmowanej opieką Podhalańskiego Szpitala, świadczy kilka liczb: 2 tysiące mieszkańców powiatu nowotarskiego cierpi na schizofrenię, a pięciokrotnie więcej, czyli ok. 10 tysięcy, dotkniętych jest schorzeniami afektywnymi, głównie depresją. Uzależnienie od alkoholu to problem ok. 2 tysięcy osób. Ilość hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym sięga 1 tysiąca rocznie.

Informacji o adresach i formach pomocy będzie można szukać na stronie internetowej: www.czp.nowotarski.pl.

Tekst: Anna Szopińska
Źródło: Podhale Region