Debata na temat Bezpieczeństwa w Powiecie Nowotarskim | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Debata na temat Bezpieczeństwa w Powiecie Nowotarskim

30 stycznia 2014
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W poniedziałek 27 stycznia 2014r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczy Starosta Nowotarski oraz Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu Nowotarskiego. Posiedzeniu wspólnych Komisji przewodniczył Starosta Nowotarski Krzysztof Faber.

Głównym tematem posiedzenia wspólnych Komisji była ocena stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w kontekście zabójstwa w noc andrzejkową 20-letniego mieszkańca Nowego Targu. Następnie omówiono program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego o bezpieczeństwa ludności „BEZPIECZNY POWIAT”. Na posiedzeniu przyjęto również plany pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz zgłoszono propozycje nowych członków KBiP.

Sprawozdania z realizacji programu „Bezpieczny Powiat” ujęte w segmentach tematycznych przedstawili: segment restrykcyjno–represyjny – Prokurator Rejonowy; segment porządkowo–prewencyjny – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji; segment komunikacyjny – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji; segment kryzysowy – Komendant Powiatowy PSP; segment promocyjno–informacyjny – Dyrektor PCK. Po sprawozdaniach z programu omówiono szczegółowo sprawę zabójstwa 20-letniego mężczyzny. W dyskusji zabrali głos: Poseł na Sejm Edward Siarka, wiceburmistrz Miasta Nowy Targ, Prokurator Rejonowy, Komendant Powiatowy Policji, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Policji, członkowie Komisji oraz komendanci Straży Miejskich i Gminnych z jednostek samorządowych w powiecie.

Efektem posiedzenia były wnioski:

1) Policja i Straże Miejskie powinny prowadzić wzmożone działania prewencyjne w zakresie kontroli bezpieczeństwa i zgodnego z prawem działania klubów, lokali rozrywkowych w powiecie;

2) Zarząd Powiatu został zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o szybsze rozpatrywanie wniosków o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu w lokalach;

3) Zarząd Powiatu został zobowiązany do wystąpienia do parlamentarzystów o zamianę prawa dotyczącego wydawania koncesji – przypisanie koncesji do lokalu, a nie do osoby prowadzącej dany lokal.