Dzieci, młodzież a przemoc - rozumieć, pomagać, chronić | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Dzieci, młodzież a przemoc - rozumieć, pomagać, chronić

2 października 2013

W dniu 30 września 2013 r. w Nowym Targu odbyła się druga z cyklu konferencji: Przeciwdziałanie przemocy - nasza wspólna sprawa. Temat organizowanego w bieżącym roku spotkania brzmiał „Dzieci, młodzież a przemoc - rozumieć, pomagać, chronić …”. Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim pedagodzy, nauczyciele, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji oraz przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej z terenu powiatu nowotarskiego.

W trakcie konferencji wykłady wygłosili zaproszeni przez organizatora specjaliści zajmujący się na co dzień tematyką przemocy, która dotyka dzieci i młodzież zarówno w środowisku domowym, jak i w środowisku rówieśniczym czy szkolnym. Przez prelegentów została przybliżona taka problematyka jak:

- mechanizmy obronne i konstrukcja świata osoby dotkniętej długotrwałą przemocą domową,

- konsekwencje funkcjonowania w grupie przemocowej dla nastolatka,

- Niebieska Karta w szkole - rola szkoły w pracy grup roboczych,

- narzędzia wsparcia dla szkół - radzenie z problemem przemocy,

- metody terenowej pracy socjalnej na przykładzie Programu Rakowicka 10,

- szkolna profilaktyka przemocy.

W spotkaniu uczestniczyło 70 osób. Gośćmi spotkania byli także Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber i Wicestarosta Maciej Jachymiak.


Konferencja została zorganizowana pod patronatem Starostwa Nowotarskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Fundacją „Nowa Droga” z Krakowa w ramach projektu „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.