Elektroniczne płatności w portalu e-OPLATYgeolog | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Elektroniczne płatności w portalu e-OPLATYgeolog

25 września 2013
Zdjęcie 1

Niniejszym informujemy, iż w lipcu bieżącego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwił przedsiębiorcom prowadzącym koncesjonowaną działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż dokonywanie opłat wynikających z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu
e-OPLATYgeolog, który jest dostępny na stronie internetowej www.e-oplatygeolog.pl.

Zachęcamy do odwiedzenia w/w strony internetowej i zapoznaniem się ze wszystkimi funkcjami systemu, który umożliwia m/in elektroniczne wypełnianie informacji o opłatach, składanie ich drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP bądź też generowanie tradycyjnych wydruków czy też dokonywanie elektronicznych płatności z tytułu opłaty
za wydobytą kopalinę. Szczegóły dotyczące wspomnianych oraz innych funkcji systemu
e-OPLATY opisano na portalu.