Eliminacje Powiatowe XXXI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2018” | Wiadomości

Strona główna

Eliminacje Powiatowe XXXI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2018”

7 marca 2018
Zdjęcie 1

Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zapraszają do udziału w Powiatowych Eliminacjach XXXI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2018”, które odbędą się w dniach 11-12 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.

Festiwal ma formułę konkursu i adresowany jest do dzieci i młodzieży, dotyczy 2 form artystycznego wyrazu: muzyki i tańca. Wyłonienie laureatów „Talentów Małopolski” odbywa się drogą dwuetapową:

- etap pierwszy: eliminacje powiatowe

- etap drugi: finał wojewódzki w Dobczycach.

Trzeci etap Festiwalu stanowią koncerty laureatów.

Oryginał lub kopię kart zgłoszeń należy przesyłać do 30 marca 2018 r. na adres Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ, e mail: pck.sekretariat@nowotarski.pl tel.: 18 266 27 85. 

Więcej informacji w regulaminie. Karty zgłoszeń oraz Regulamin znajdują się poniżej: