Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu przeprowadziła akcję "Prędkość" | Informacje | Wiadomości

Strona główna

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu przeprowadziła akcję "Prędkość"

29 lutego 2016
Zdjęcie 1
W dniu 28 lutego 2016 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu została przeprowadzona akcja pod kryptonimem „Prędkość”. W ramach tej akcji na terenie powiatu nowotarskiego kontrolowane były pojazdy przekraczające prędkość nie tylko w terenie zabudowanym ale również poza nimi w miejscach, gdzie dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych. W tych miejscach policjanci stosowali kaskadowe kontrole prędkości - polegającą na umiejscowieniu na danym odcinku drogi kilku patroli ruchu drogowego. W akcji tej skontrolowano 111 pojazdów. Ujawniono 104 przekroczenia prędkości z czego 97 zostało ukaranych mandatami karnymi, a 7 zostało pouczonych.